Onsdag den 23. november 2016.

Onsdag den 23. november 2016.

Mødet blev afholdt i Ansgarsalen, Bredgade 69 A. 

Valg af dirigent.
Ole Andreas Dahl blev valgt som dirigent.Godkendelse af indkaldelse.Indkaldelsen til årsmødet var udsendt rettidigt.

Formandens Beretning.

Nete Ertner Rasmussen aflagde formandens beretning: Ved kirkevandringen i jan. 2016 forsøgte vi at dele deltagerne i 4 hold for at undgå, at de små kirker blev alt for overfyldte, det fungerede rigtig godt, så det gentager vi ved kirkevandringen 2017. Ud over kirke-vandringen har der ikke været særlig mange arrangementer, og de der har været, har ikke tiltrukket ret mange deltagere. Alban og Sergijsamfundet skal måske revidere sin struktur og praksis. Måske kan vi nøjes med at videreføre kirkevandringsudvalget og nedlægge den danske afdeling af Fellowship of St Alban og St Sergius? Formanden lagde op til, at det er noget vi tænker over, så vi kan finde en løsning, der vil fungere bedre i fremtiden end den nuværende.     
4. Valg til bestyrelsen.Nete Ertner Rasmussen, Dorte Kobbeltvedt Madsen og Palle Thordal (De blev alle tre genvalgt).Valg af suppleanter. 1. suppleant Henrik Ertner Rasmussen blev genvalgt.Det samme gælder Kenneth Krohn Olsen, der blev genvalgt som 2. suppleantValg af revisor.  Karen Marie Tolsgaard blev genvalgt.     
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.6. Kontingentet. For året 2016/17 vil uændret blive opkrævet med: 100 kr. for enkelt- personer og 150 kr. for ægtepar. Prisen for Sobornost er uændret 250 kr. pr. år.7. Eventuelt: Hvad skal der blive af vores nu to hjemmesider og ene Facebookside? Efter mødet holdt Thyra Smidt fra Mødestedet foredrag. Hun talte over emnet ”Menneske til menneske” om dialogen med ”de andre” her i Danmark, først og fremmest de andre kristne, men også de anderledes troende.  
Mange venlige hilsener
Nete Ertner Rasmussen / Katrine Møhl                                                             Formand      Sekretær
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.