Medlemsskab

Hvis du/I ønsker et medlemsskab af foreningen så send venligst dit navn, adresse, telefon-nr og mailadresse til foreningens sekretær på denne mailadresse:

sekretær@albanogsergijsamfundet.dk

Medlemskab koster 100 kr om året for enkeltpersoner.

For ægtepar koster det 175 kr

SOBORNOST koster 250 kr pr år.

Dvs. f.eks.  ægtepar + Sobornost = 425 kr

Pengene kan overføres til bankkonto: Reg.nr.: 1551 kontonr.: 103-1546. Anfør venligst “Kontingent” som betalingsformål.