Medlemsskab

Hvis du/I ønsker et medlemskab af foreningen så send venligst navn, adresse, telefon-nr og mailadresse til foreningens sekretær, Mette Ladefoged, på denne mailadresse:

mela@km.dk

Medlemskab koster kr. 150,- om året.

Pengene kan overføres til bankkonto: Reg.nr.: 1551 kontonr.: 103-1546. Anfør venligst “Kontingent” som betalingsformål.