Det gamle Testamente i den ortodokse kirkes forkyndelse og liturgiske liv

Tidligere foredragsaften, maj 2019 

Ikonen her forestiller Jesus da han prædiker i synagogen i Nazareth

Tak for en god foredragsaften onsdag den 15. maj 2019 med emnet ”Det gamle Testamente i den ortodokse kirkes forkyndelse og liturgiske liv” v/fader Mihai Hornicar, rumænsk ortodoks præst på Sjælland, der med sit kendskab til Salmernes Bogs hebraiske grundtekst og deres oversættelse til græsk gav os en grunding indføring i de kongelige tidebønner og deres betydning i den ortodokse liturgi. Inkarnationens mysterium som centralt for tolkningen af de gammeltestamentlige salmer i juledagenes tidebønner var en øjenåbner!

Fader Mihai Hornicar