Bestyrelsen

ALBAN- OG SERGIJSAMFUNDETS BESTYRELSE 2022

FORMAND:
På valg 2025
Pastor Nete Ertner Rasmussen
Axel Brahesvej 13
5474 Veflinge            
ner@km.dk
BEST.MEDL:
På valg 2025
Dorte Kobbeltvedt Madsen                 
Aaboulevard 6 2.sal,
2200 København
dortekobbeltvedt@gmail.com
BEST.MEDL.:
På valg 2025
Provst Palle Thordahl
Egernvænget 30
72980 Kokkedal                
palle@thordal.com     
BEST.MEDL:
På valg 2024        
Sognepræst
Marcos Romero Bernus                              
Bredgade 64,
1260 København K
marcos@katolsk.dk
NÆSTFORMAND og
SEKRETÆR:
På valg 2023  
Mette Ladefoged 
Hvidovre Kirkeplads 3
2650 Hvidovre                     
ladefoged@mail.dk              
KASSERER:
På valg 2024 
Henrik Ertner Rasmussen
Axel Brahesvej 13
5474 Veflinge
henrik.ertner.rasmussen@gmail.com 
BEST. MEDL.:
På valg 2023  
 
Organist Kim Thinggaard
Degnemose Allé 59, 2700 Brønshøj
kim.thinggaard@paradis.dk
1. SUPPLEANT
På valg hvert år
Knud Larn
BEST.MEDL.:
På valg 2023
Georg Schischko
KOMMITERET
Kyrkoherde Thomas Stoor 
Svenska Gustafskyrkan                  
Folke Bernadottes Allé 4
2100 København Ø
thomas.Stoor@svenskakyrkan.se
  
REVISOR:Kirsten kjærgaard

Efter Årsmødet 2022 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Nete Ertner Rasmussen, formand (på valg 2025)

Mette Ladefoged, næstformand/sekretær (på valg 2023)

Henrik Ertner Rasmussen, kasserer (på valg 2024)

Palle Thordal (på valg 2025)

Kim Thinggaard (på valg 2023)

Fader Marcos Romero Bernus (på valg 2024)

Dorte Kobbeltvedt Madsen (på valg 2025)

Georg Schischko (på valg 2023)

Knud Larn (suppleant, på valg hvert år)

Thomas Stoor (kommitteret medlem – ikke på valg