Påske

Overført fra gl. hjemmeside – skal redigeres

Påskens fastlæggelse i den østlige og vestlige tradition

I Service book of the Holy Orthodox-Catholic Apostolic Churchaf Isabel Florence Hapgood står på side XXI:Man går ud fra den 21. marts. Derefter tager man den dagdet første gang er fuldmåne. (evt. den 21. marts, hvis det er fuldmåne den dag). Derefter tager man den førstkommende søndag. Det er den dag det er Påske.OK, så vidt så godt, det gælder begge trossamfund, men så fortsættes der:Alligevel falder påsken ikke altid samtidig. D et skyldes at man i Østkirken yderligere stadig overholder en anden regel fra koncilet i N icæa i år 325 efter Kristus. Reglen lyder:  Påsken må aldrig falde før eller samtidig med den jødiske Pesach, men skal altid falde senere. Påske må ikke falde før den 23. marts eller efter 25. april.Det har altså i første omgang ikke noget at gøre med, om man følger den gamle eller den nye kalender. 

           
Påske 2019:
             Ortodokse Kirker                        Vestlige kirker
               28. april                                       21. april
  
Påske 2020:
                 19.april                                      12. april