Om foreningen

Alban- og Sergijsamfundets opgave er at oplyse om og opmuntre til fællesskab mellem de forskellige kristne kirker. Især har foreningen ønsket at skabe et miljø og en sammenhæng hvor ortodokse, katolikker og protestanter mødes til samtaler om hinandens traditioner og trospraksisser.

Hvad og hvem er Alban og Sergijsamfundet? 
Samfundet er en gren af Fellowship of St Alban and St Sergius der blev stiftet i England i 1928, grundlæggende inspireret af dialogen mellem præster og lægfolk fra den anglikanske kirke og den russisk-ortodokse kirke. Den danske gren blev stiftet i 1948 af provst Svend Borregaard (1911-1974) og som samfundets første formand fostrede han også ideen til kirkevandringen.

Læs fx mere i denne artikel fra 2014 af provst emeritus Palle Thordal En økumenisk kirkevandring

Provst Svend Borregaard