Kirkevandring

Alban- og Sergijsamfundet arrangerer hvert år i januar måned en økumenisk kirkevandring i Frederiksstaden i København. Denne kirkevandring foregår torsdag aften i Bedeugen for Kirkens Enhed, der omfatter dagene 18.-25. januar – om nødvendigt begyndende aftenen før den 18. Et udvalg bestående af præster fra de deltagende kirker står for den liturgiske  tilrettelæggelse. 

Til og med 2015 har vandringen startet i Skt. Pauls Kirke og fulgt ruten: Jerusalemskirken, Skt. Alexander Nevskij kirke, Skt. Ansgar kirke, Skt. Albans Church og som sidste station Svenska Gustafskyrkan. Hele vandringen er en lang gudstjeneste med indslag fra de forskellige kirkers liturgiske skatte. 

Det store antal deltagere har betydet at nogle ikke har kunnet komme ind i de mindre kirker. Fra 2016 har vi organiseret det lidt anderledes for at undgå at nogen går forgæves.

Begyndelsen på kirkevandringen foregår i Skt. Pauls Kirke, hvor alle deltagere samles. I forbindelse med uddelingen af programmer bliver deltagerne fordelt på fire hold efter farven på programhæftet. De fire hold følger lidt forskellige ruter. Hvert hold vil have en korsbærer som vil vise vejen. Alle når til sidst frem til Svenska Gustafskyrkan, hvor kirkevandringens prædiken afholdes med en specielt indbudt prædikant.

Et mindre galleri med billeder fra 2015 giver lidt af stemningen ved kirkevandringerne:

Under menupunktet Kirkevandring findes en note om den pågældende vandrings tema og taler hvis der er dokumentation for det. Listen er under udarbejdelse.