Kirkevandring

Alban- og Sergijsamfundet arrangerer hvert år en økumenisk kirkevandring i Frederiksstaden i København. Et udvalg bestående af repræsentanter for Alban- og Sergijsamfundet samt præster fra de deltagende kirker står for den liturgiske  tilrettelæggelse. 

Denne kirkevandring har hidtil foregået i januar måned, i Bedeugen for Kirkens Enhed der omfatter dagene 18.-25. januar. Men fra og med 2024 holdt Kirkevandringen flyttedag til maj måned.

Indtil 2015 begyndte vandringen i Skt. Pauls Kirke og fulgte følgende rute: Jerusalemskirken, Hl. Aleksander Nevskij-kirke, Sankt Ansgars kirke, St. Alban’s Church og som sidste station Svenska Gustafskyrkan. Hele vandringen var én lang gudstjeneste med indslag fra de forskellige kirkers liturgiske skatte. 

Det store antal deltagere betød dog at nogle ikke har kunnet komme ind i de mindre kirker. Fra 2016 har vi derfor organiseret det lidt anderledes for at undgå at nogen skal gå forgæves:

Kirkevandringen indledes stadig i Skt. Pauls Kirke, hvor deltagerne bliver fordelt på forskellige hold efter farverne på programhæfterne. Herefter følger hvert hold sin egen rute rundt til de øvrige deltagende kirker, ledt af en korsbærer som viser vejen. Til slut samles alle til fælles afslutning i Svenska Gustafskyrkan, hvor kirkevandringens prædiken holdes af en prædikant som arrangørerne af Kirkevandringen skiftes til at vælge.

Af flere grunde deltager den russisk-ortodokse Hl. Aleksander Nevskij-kirke desværre ikke længere i Kirkevandringen.

Et mindre galleri med billeder fra 2015 giver lidt af stemningen ved kirkevandringerne:

Under menupunktet Kirkevandring findes en note om den pågældende vandrings tema og taler hvis der er dokumentation for det. Listen er under udarbejdelse.