Sergius Bulgakov – medstifter af Fellowship of St. Alban and St. Sergius

16. Juni, 1871, Livny – 12. Juli, 1944, Paris)

Uddrag af Biskop Evlogis prædiken ved Fader Sergius’s begravelse

Kære Fader Sergius
Du var en kristen med visdom, en kirkens lærer i den reneste og mest ophøjede betydning. Du blev oplyst af Helligånden, visdommens ånd, indsigtens ånd, En trøst for den til hvem du dedikerede Dit skolastiske arbejde, han transformerede Saul’en i Dig til Poul, han ledte Dig til Dit sidste åndedrag. For 26 år siden tog Du del i hans værdifulde gave, ordinationens sakramente og Du bar præsteskabets kors i Helligånden. Det er betydningsfuldt at Du modtog denne gave på Helligåndens dag (Pinsedag), hvor han dalede ned over de hellige apostle i tunger af ild. På den måde havde du del i dem, Du var en apostel i Dit liv. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt at Du fejrede Din sidste liturgi på jorden på Helligåndens dag, på årsdagen for Din ordination til præst. Dit ansigt strålede den dag! Din sjæl var bevidst om dens sidste triumf i denne verden. Og det var på denne sidste dag at Herren kaldte Dig til at holde inde med Dit præstekald her på jorden, for at Du kunne fortsætte det ved Guds Trone, ledsaget af englenes og apostlenes kor.