Metropolit Kallistos Ware

 1. Timothy Ware blev født i sept. 1934 i Bath i Somerset af engelske forældre.
  1. Uddannet fra Westminster i London (med stipendium).
  2. og fra Magdalen Collage i Oxford, hvor han opnåede en ”double First” (udmærkelse) i Klassisk Historie, samtidig med at han læste teologi.
 2. Konverteret fra den anglikanske kirke til den græsk ortodokse kirke, påsken 1958
  1. er tildelt titlen Doktor i Filosofi for sin forskning i tidlig kristen monastisisme i Ægypten og Palestina.
  2. I 1963 udkom bogen: ”The Orthodox Church” som enhver vesterlænding med interesse for den ortodokse kirke bør læse. Den giver en faktuel beskrivelse af den ortodokse kirkes spændende og mangefaceterede historie.
  3. Har været med i Fellowship of St Alban and St. Sergius, heraf nogle år i bestyrelsen – i en del år som formand. Har været bidragyder og redaktør af Sorbornost gennem flere år.
  4. Har givet mange forelæsninger om Athosbjerget og ”Heseychasm”, traditionen for stille bøn. Har givet mange forelæsninger om Jesusbønnen, og skrevet om den i pamfletter og artikler.
 3. I 1966: Ordineret til præst og munk (Arkimandrit) i den gamle kirke All Saints, der tilhører klostret Tholleshunt Knights i Essex. (Under det økumeniske patriarkat i Constantinopel)
 4. Er tilknyttet klostret i Dodecanese, Patmos i Grækenland. Ved ordinationen fik han tildelt navnet Kallistos til ære for St Kallistos Xanthopoulos fra det 13-14. århundrede.
  1. Samtidig blev han udnævnt til lektor ved det teologiske fakultet på Oxford Universitet. Lektoratets titel var: Lektor i østlige ortodokse studier. Han afløste Nikolas Zernov på posten.
  2. Har oversat TRIODION fra græsk til engelsk, sammen med Mother Elizabeth. Et digert værk med vejledning og læsninger til fasten skrevet af de store kirkefædre.
  3. Har ligeledes oversat FESTAL MENAION.
  4. Har været præst for menigheden i Canterbury Road i Oxford sammen med Fader Basil Osborne. Samme menighed hvor Nikolas og Militza Zernov spillede en vigtig rolle. De var alle med til at grundlægge Fellowship of St Alban and St Sergius og sad i bestyrelsen i en lang årrække. Fejrer gudstjeneste på henholdsvis engelsk, græsk eller slavisk.
  5. I 1979 udkom bogen ”The Orthodox Way” her gås tættere på den ortodokse spiritualitet. På dansk er den oversat til ”Vejen” af Fader Poul Sebbelov.
 1. I 1982 blev han valgt som assisterende biskop til Ærkebiskop Athenagoras  af Thyateria og Storbritanien med titlen Biskop af Diokleia.
  1. I 2001 udkom ”The Inner Kingdom” første bind af hans samlede værker.
  2. I 2003 udgav nogle af hans senere succesfulde elever: ”Festschrift for Bishop Kallistos (Ware) of Dioklea”, i anledning af at han gik på pension fra sit lektorat på universitetet.
 2. Udnævnt til Metropolit i 2007.
  1. Han er blevet beskrevet således: En mand, der har fundet sin monastiske ørken blandt drømmende spir i det smukke lærdommens sæde (Oxford), og ved hans ”celledør” har mange fundet vej til en afbalanceret og autentisk forståelse af Kristi lære, som den helt unikt findes i kristen ortodoksi.
  2. Er medstifter af Institute of Orthodox Christian Studies i Cambridge, hvor han stadig holder forelæsninger m.m.
Metropolit Kallistos Ware

Man kan finde meget mere om Kallistos Ware ved at søge på nettet. Fx har wikipedia også en side om father Kallistos:

https://orthodoxwiki.org/Kallistos_(Ware)_of_Diokleia