Afholdt arrangement

Alban- og Sergijsamfundet afholder forskellige arrangementer året igennem.

Formålet er at samles om emner og personer der giver et indblik ind i kirkernes liv og verden med udgangspunkt i danske forhold. Da arbejdet begyndte i England var samtalen mellem russisk ortodokse og anglikanere i fokus, men siden har samtalen rummet mange flere kirker og trossamfund. Det fælleskirkelige, også kaldet det økumeniske, arbejde er et kæmpe emne med rødder i den tidlige kristne kirkes forskelligheder og dermed med udviklingen af initiativer i kirker og trossamfund der rækker ud mod hinanden i længsel efter at se enheden i Kristus udtrykt i den omgivende verden. Man kan læse om økumeni mange steder online. Det er et emne med mange facetter og niveauer. Fx har wikipedia på dansk et opslag om økumeni.

Foreningens arrangementer skal ses i lyset af det formål.

Gå op under dette menupunkt for at se tidligere arrangementer.