Sobornost – medlemsblad

Sobornost

Som medlem af Alban- og Sergijsamfundet kan man abonnere på dets tidsskrift Sobornost incorporating Eastern Churches Review, som udkommer to gange om året, og som indeholder vigtige artikler om forskellige aspekter af østlige og vestlige kristne traditioner, boganmeldelser, nyheder fra østlige kirker og meddelelser om Samfundet.
Som abonnent modtager man også et nyhedsbrev.

Det er vanskeligt præcist at gengive det slaviske ord “Sobornost” på dansk. I formen som tillægsord bruger de slaviske folk det til at oversætte ordet “katolsk” (på dansk “almindelig”) om kirken i den Nikænske trosbekendelse. Sommetider kan det gengives med ‘koncilenighed’, dvs. den enighed, man opnåede ved et kirkemøde. Det blev valgt som navn på samfundets tidsskrift, fordi det også udtrykker følelsen af mange mennesker samlet i enhed, og selvom man bevarer sin personlige frihed, opnår man alligevel sammen et harmonisk, åndeligt fællesskab.