Kirkevandringen holder flyttedag

Det er kl. 19.00 i Sankt Ansgars Kirke; temaet er Du skal elske din næstes kirke, og hvis man ikke har mulighed for at deltage i kirken, kan man følge med via livestream på katolsk.mediaplatform.dk.

Kirkevandringen 2024 er efter manges ønske rykket til tirsdag d. 28. maj

Også i 2024 arrangeres der selvfølgelig Kirkevandring i København; sådan har det været siden 1955, men den snart 70-årige går nu nye veje og flytter til et senere – og varmere – tidspunkt på året.

Kirkevandringen i København tilrettelægges af Alban- og Sergijsamfundet i Danmark i samarbejde med Sankt Pauls Kirke (luthersk, folkekirken) Jerusalemkirken (metodistisk), Sankt Ansgars Kirke (romersk-katolsk), Sankt Alexander Nevskij Kirke (russisk-ortodoks), St. Alban’s Church (anglikansk) og Svenska Gustavskyrkan (luthersk), og den har traditionelt ligget i den årlige internationale økumeniske bedeuge for kristen enhed (d. 18.-25. januar). Men under Corona-nedlukningerne var vi nødt til at tænke i nye baner, så i 2022 blev Kirkevandringen holdt i forsommeren; og det faldt i så god jord hos mange, at vi nu gentager succesen:

– stadig med start i Sankt Pauls Kirke kl. 18.30 og derefter via de fire forskellige ruter rundt hos de øvrige medvirkende kirker til fælles afslutning i Gustavskyrkan.

Forbindelsen til bedeugen opretholdes ved, at bedeugens tema stadig også er tema for Kirkevandringen – i år er det taget fra Luk. 10,27: Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv.

Desuden gør vi brug af en anden erfaring fra Coronatiden og holder en

Vel mødt til begge arrangementer!

Inspiration fra sidste år:

KIRKEVANDRINGEN 24. januar 2023

Kirkevandringens afslutning i Svenska Gustafskyrkan 2023
Kirkevandringens afslutning i Svenska Gustafskyrkan 2023. Credit: Hasse Ferrold

Se flere billeder fra vandringen på dette link:

Temaet for dette års Bedeuge for kristen enhed var ”Lær at gøre det gode, og vær retfærdige” (Esajas’ Bog kap. 1, vers 17, citeret efter Bibelen 2020)

Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 18:30 var der traditionen tro mulighed for at besøge folkekirken, metodistkirken, den engelske kirke, den russisk-ortodokse kirke, den katolske kirke og den svenske kirke på den årlige Kirkevandring gennem Nyboder og Frederiksstaden.

Kirkevandringen afholdtes første gang i 1955. Den er tilrettelagt af Alban- og Sergijsamfundet i Danmark i samarbejde med kirkerne i programmet. Kirkevandringen har karakter af én lang gudstjeneste. Efter den fælles indledning i Sankt Pauls Kirke vandrede man rundt til kirkerne i fire hold, som samledes til fælles afslutning i Svenska Gustafskyrkan, hvor fader Stephen Platt – ortodoks præst i Oxford og generalsekretær for The Fellowship of St Alban and St Sergius – prædikede.

Hold 1 – Blå:

Start i Sankt Pauls – St Alban’s – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

Hold 2 – Rød:

Start i Sankt Pauls – Jerusalemkirken – Sankt Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

Hold 3 – Grøn:

Start i Sankt Pauls – Jerusalemkirken – St Alban’s – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

Hold 4 – Gul:

Start i Sankt Pauls – Sankt Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

Ecumenical Church Walk 2023

The theme for the Week of Prayer for Christian Unity this year is: “Do good; seek justice.” (Isaiah chapter 1, verse 17)

Tuesday, the 24th of January 2023, at 18:30 was it possible – as is tradition – to visit the Danish Lutheran Church, the Methodist Church, Church of England, the Russian Orthodox Church, the Catholic Church and the Swedish Lutheran Church in the City of Copenhagen on the annual Church Walk.

The first Church Walk was held in 1995. It is organized by the Danish brand of the Fellowship of St Alban and St Sergius in collaboration with the churches in the program. The Church Walk is in essence one long service. After the joint introduction in Sankt Pauls Kirke, we visited different churches before joining for the final in the Swedish Church, Gustavskyrkan, where father Stephen Platt – orthodox priest in Oxford and general secretary of The Fellowship of St Alban and St Sergius – gave the sermon.

Team 1 – Blue:

Start in Sankt Pauls – St. Alban’s – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

Team 2 – Red:

Start in Sankt Pauls – Jerusalemkirken – Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

Team 3 – Green:

Start in Sankt Pauls – Jerusalemkirken – St Alban’s – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

Team 4 – Yellow:

Start in Sankt Pauls – Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan


Foreningens årsmøde 9. nov. 2022 :

Alle er velkomne til både årsmøde med generalforsamling og til det efterfølgende foredrag.

Tid: Onsdag d. 9. november kl. 19.00;

Sted: Ansgarsalen, Bredgade 69A, Østerbro  

Kl. ca. 19.45 vil der være foredrag v/biskop em. Esbjørn Hagberg (Karlstad stift):

Svenska kyrkan og de ortodokse kirker i Sverige  

Biskop em. Esbjörn Hagberg

Emnet er særdeles vedkommende i både Sverige og Danmark.Metropolitten Kallistos af Diokleia forlod dette liv d. 24. august 2022

Se mere på bloggen til højre under ‘indlæg’: