OM DE HELLIGE IKONER

FOREDRAGSAFTEN ONSDAG D. 19. APRIL 2023

Sted: Magistergaarden (Hvidovre Sogns menighedshus), Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre

Tid: Kl. 19.00

Et udadtil synligt, men også indadtil væsentligt, aspekt af den ortodokse kirkes liv er omgangen med ikonerne. Maler Knud Larn har beskæftiget sig indgående med dem gennem de sidste tre årtier og maler dem også selv.

Denne aften vil han fortælle om selve malemetoden og dens effekt på det færdige resultat, typeinddele ikonerne samt gennemgå nogle motiver og tilblivelseshistorier. Undervejs berører han typiske vestlige fejlopfattelser omkring ikonerne og kommer også ind på, hvad vestlige menigheder kan bruge ikonerne til.

KIRKEVANDRINGEN 24. januar 2023

Kirkevandringens afslutning i Svenska Gustafskyrkan 2023
Kirkevandringens afslutning i Svenska Gustafskyrkan 2023. Credit: Hasse Ferrold

Se flere billeder fra vandringen på dette link:

Temaet for dette års Bedeuge for kristen enhed var ”Lær at gøre det gode, og vær retfærdige” (Esajas’ Bog kap. 1, vers 17, citeret efter Bibelen 2020)

Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 18:30 var der traditionen tro mulighed for at besøge folkekirken, metodistkirken, den engelske kirke, den russisk-ortodokse kirke, den katolske kirke og den svenske kirke på den årlige Kirkevandring gennem Nyboder og Frederiksstaden.

Kirkevandringen afholdtes første gang i 1955. Den er tilrettelagt af Alban- og Sergijsamfundet i Danmark i samarbejde med kirkerne i programmet. Kirkevandringen har karakter af én lang gudstjeneste. Efter den fælles indledning i Sankt Pauls Kirke vandrede man rundt til kirkerne i fire hold, som samledes til fælles afslutning i Svenska Gustafskyrkan, hvor fader Stephen Platt – ortodoks præst i Oxford og generalsekretær for The Fellowship of St Alban and St Sergius – prædikede.

Hold 1 – Blå:

Start i Sankt Pauls – St Alban’s – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

Hold 2 – Rød:

Start i Sankt Pauls – Jerusalemkirken – Sankt Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

Hold 3 – Grøn:

Start i Sankt Pauls – Jerusalemkirken – St Alban’s – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

Hold 4 – Gul:

Start i Sankt Pauls – Sankt Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

Ecumenical Church Walk 2023

The theme for the Week of Prayer for Christian Unity this year is: “Do good; seek justice.” (Isaiah chapter 1, verse 17)

Tuesday, the 24th of January 2023, at 18:30 was it possible – as is tradition – to visit the Danish Lutheran Church, the Methodist Church, Church of England, the Russian Orthodox Church, the Catholic Church and the Swedish Lutheran Church in the City of Copenhagen on the annual Church Walk.

The first Church Walk was held in 1995. It is organized by the Danish brand of the Fellowship of St Alban and St Sergius in collaboration with the churches in the program. The Church Walk is in essence one long service. After the joint introduction in Sankt Pauls Kirke, we visited different churches before joining for the final in the Swedish Church, Gustavskyrkan, where father Stephen Platt – orthodox priest in Oxford and general secretary of The Fellowship of St Alban and St Sergius – gave the sermon.

Team 1 – Blue:

Start in Sankt Pauls – St. Alban’s – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

Team 2 – Red:

Start in Sankt Pauls – Jerusalemkirken – Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

Team 3 – Green:

Start in Sankt Pauls – Jerusalemkirken – St Alban’s – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

Team 4 – Yellow:

Start in Sankt Pauls – Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan


Foreningens årsmøde 9. nov. 2022 :

Alle er velkomne til både årsmøde med generalforsamling og til det efterfølgende foredrag.

Tid: Onsdag d. 9. november kl. 19.00;

Sted: Ansgarsalen, Bredgade 69A, Østerbro  

Kl. ca. 19.45 vil der være foredrag v/biskop em. Esbjørn Hagberg (Karlstad stift):

Svenska kyrkan og de ortodokse kirker i Sverige  

Biskop em. Esbjörn Hagberg

Emnet er særdeles vedkommende i både Sverige og Danmark.Metropolitten Kallistos af Diokleia forlod dette liv d. 24. august 2022

Se mere på bloggen til højre under ‘indlæg’: