En betydningsfuld ortodoks biskop og lærer er død

Metropolitan Kallistos af Diokleia forlod dette liv d. 24. august 2022

Metropolit Kallistos har betydet meget for Alban og Sergij-Samfundets forståelse for og samtaler med ortodokse, anglikanske, katolske og protestantiske kirker.

Nedenfor er links til nekrologer mm. og billeder af M. Kallistos Ware

Greek Orthodox Archdiocese of Thyateira & Great Britain skriver:

Metropolitan Kallistos Fell Asleep in the Lord.

The Holy Archdiocese of Thyateira and Great Britain sadly announces the falling asleep of His Excellency Metropolitan Kallistos of Diokleia on Wednesday 24th August 2022. A noted scholar, lecturer and author, and devout and faithful clergyman, a beloved spiritual father, His Excellency served Christ and His Church for many years. His words, spoken and written, made Orthodoxy known to the entire world, especially to his native land. The clergy are asked to offer the appropriate memorial services and the faithful are asked to pray that God will receive his soul in His Kingdom and number him among the just. When funeral arrangements are finalised, they will be made known to the public.

May his memory be eternal

Christianity Today skriver:

Wikipedia skriver:

Hvis man søger på facebook, kommer en del omtaler også op.

FacebookTwitterEmailDel

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til En betydningsfuld ortodoks biskop og lærer er død

At komme hjem – den Ortodokse kirke i Norden – 1. juni 19:30

Dette galleri indeholder 1 billede.

Onsdag den 1 juni kl.19.30 holder Fader Misha Jaksic, serbisk-ortodoks præst i Sverige, foredrag i Gustafskyrkan med dette tema. Læs et portræt af Fr. Misha Jaksic her

Flere gallerier | Kommentarer lukket til At komme hjem – den Ortodokse kirke i Norden – 1. juni 19:30

Vi har sakset fra facebook: Rapport om rumænske migrantmenigheder i Jylland

Emil Bjørn Hilton Saggau (Facebookopslag d. 24. februar 2022)

“De seneste tyve år er 130.000 central-europæiske arbejdsmigranter kommet til Danmark. Det har skabt en massiv transformation af mange jyske landdistrikter. Alene antallet af nye ortodokse kirker understreger dette. I landsbyer som Isenvad, Agerbæk og Ulbjerg findes der i dag to kirker – en luthersk dansk og en rumænsk ortodoks.

I en ny rapport for Samvirkende Menighedsplejer, Folkekirkens Migrantsamarbejde og Folkekirken (Ribe, Viborg og Haderslev stift) som udkommer i dag, har jeg undersøgt migrantgruppen i jyske landdistrikter. En overraskende konklusionen er, at denne migrantgruppe er stor, hurtigvoksende og veletableret. I rapporten har jeg samlet anbefalinger til, hvordan folkekirken kan forholde sig til denne forandring i lokalsamfundene. Kristeligt Dagblad bringer i den forbindelse en artikel, hvor dagbladet sætter fokus på behovet for gæstfrihed i folkekirken. Hele rapporten, “Fra pendler til landsbybeboer”, kan findes på Mellemkirkeligt Råds hjemmeside. Og på Det Teologiske Fakultet: her

Medlemmmerne af Alban- og Sergijsamfundet mødte Emil Saggau ved årsmødet i 2021.

Dansk-rumænsk flag. Hvis man klikker på billedet, kommer du til wikipedias artikel om den rumænsk ortodokse kirke. Teksten er på engelsk.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Vi har sakset fra facebook: Rapport om rumænske migrantmenigheder i Jylland

En økumenisk kirkevandring med historisk bagage

Kristeligt Dagblad. KRONIK d. 21.01.2014

Provst emeritus Palle Thordal

‘I dag holdes den årlige kirkevandring i København for 60. gang. Kristne, som er sammen og taler med hinanden, opdager, at der er langt mere, der forener dem, end der adskiller. Derfor er det vigtigt, at kristne fra forskellige trossamfund gør alt det, som de kan gøre sammen: holde gudstjeneste, bede sammen og bekende troen på Kristus sammen’, siger Palle Thordal.

Skt. Albans Kirke i København, også kaldet Den Engelske Kirke, er en del af ruten på årets økumeniske kirkevandring.
Skt. Albans Kirke i København, også kaldet Den Engelske Kirke, er en del af ruten på årets økumeniske kirkevandring. Foto: Karsten Schnack/

IDAG, TIRSDAG DEN 21. JANUAR, holdes den årlige kirkevandring i København for 60. gang. Det må siges at være en rekord, for mig bekendt er ingen økumenisk kirkevandring så gammel og har holdt sig levende i så mange år. Det var næppe heller gået uden den særlige kreds, som i alle årene har stået bag denne unikke vandring: Alban- og Sergijsamfundet .

Oprindelsen til denne kreds med det mærkelige navn kan dateres tilbage til 1926, hvor Den Kristelige Studenterbevægelse holdt sin verdenskongres på Nyborg Strand. Der besluttede man at holde den første engelsk-russiske konference i St. Albans Chuch i januar 1927, hvor mange ortodokse og anglikanske studenter og gejstlige deltog plus en enkelt indisk og koptisk præst.

Ved den lejlighed stiftedes Fellowship of St Alban and St Sergius, hvis navne henviser til to store helgener i henholdsvis den anglikanske og den ortodokse kirke. Idéen var, at Vesten og Østen skulle lære hinandens teologier bedre at kende på et tidspunkt, hvor Den Russiske Revolution havde sendt en masse ortodokse i eksil i Paris og London.

LÆS OGSÅ: Biskop: Vi forstår os selv bedre gennem det mellemkirkelige

Men ønsket om et ægte fælleskab i Kristus var også stærkt. En af stifterne, domprovst Sergij Bulgakov, plæderede oven i købet for fælles nadver. Det blev dog ikke realiseret. Det gjorde de personlige venskaber til gengæld, og det var med til at bygge bro over de indbyrdes forskelligheder.

En anden medstifter, dr. Nicolas Zernov, havde et særligt talent for venskab og forståelse, og denne ildsjæl knyttede så nære bånd til personer i Danmark, at vi fik en dansk gren af Alban- og Sergijsamfundet i april 1948. Samme år indkaldte den nye formand, pastor Svend Borregaard, og sekretær Gunner Tjalve til foredragsaften med fyrst Myschetsky som taler og stud.theol. Arne Bugge til at referere fra Alban- og Sergijsamfundets årsmøde i England samme sommer.

Efter at den danske gren af Alban- og Sergijsamfundet havde etableret sig og magtede at holde en årlig todages konference, undfangede provst Borregaard idéen til en økumenisk kirkevandring i city. Den fandt første gang sted i januar 1955 i den internationale bedeuge for kristen enhed (den 18.-25. januar) og udgik fra Garnisons Kirke og videre langs Bredgade.

Året efter tog kirkevandringen sin begyndelse i Sankt Pauls Kirke i Nyboder, fortsatte til metodisternes Jerusalemskirken, til den russiske Aleksandr Nevski og den katolske Sankt Ansgar Kirke i Bredgade og videre til St Albans Church og Svenska Gustafskyrkan ved Kastellet.

Dermed havde den to-tre kilometer lange kirkevandring fundet sine stationskirker, som er blevet fastholdt lige til nu. Hele vandringen var og er stadig tænkt som ét langt liturgisk forløb, bygget op over gudstjenestens forskellige led, dog uden nadver, med afsluttende prædiken over bedeugens tema i Gustafskyrkan.

MAN KAN ROLIGT SIGE, at kirkevandringen samlede deltagere trods sne og sjap i den kolde vintermåned. Pastor Poul Exner, som trofast ledede kirkevandringen i mange år, udtalte i anledning af 25. gangs-jubilæet i 1979, at der hidtil havde været 400-500 mennesker med hvert år.

I de mindre kirker som den russiske og den anglikanske var det umuligt at rumme så mange mennesker. Derfor begyndte man på et tidspunkt at holde indledningen fælles i Sankt Pauls Kirke og derefter gå i to hold med 20 minutters mellemrum for endelig at mødes igen til den fælles afslutning og samvær i den svenske kirke.

Men kirkevandringen blev næsten for succesfuld i den forstand, at deltagerantallet fortsatte med at stige. Den 22. januar 2004 skrev Kristeligt Dagblad: I bidende frost gik næsten 900 mennesker rundt til seks forskellige kirkesamfunds bygninger i hjertet af København for at markere, at der trods teologiske tovtrækkerier er religiøse bånd, som binder kirkernes medlemmer sammen.

På det tidspunkt var det otte år siden, at Alban- og Sergijsamfundets formand, domprovst Arne Bugge, havde bedt mig overtage ledelsen af kirkevandringen, og jeg havde fået et nært samarbejde og venskab med kirkevandringskirkernes præster. Vi drøftede indgående mulighederne for at huse de mange deltagere ved eventuelt at lægge ruten om eller dele os i tre hold, men det virkede for uoverkommeligt. Det viste sig også mindre presserende, da deltagertallet faldt igen til omkring de 700, lidt svingende efter vejret.

Men hvorfor overhovedet vandre sammen og det i den koldeste tid? Kristeligt Dagblads-citatet peger på motivet: Der er noget, der binder os sammen, en fælles Herre, en fælles trosbekendelse, et fælles håb til ham, som bad om, at vi alle må være ét. Viljen til fællesskab og venskab hen over de teologiske skillelinjer er drivkraften bag kirkevandringen. Desuden kan man se en linje fra den gamle tanke om gudsfolket på vandring hen over middelalderens pilgrimsvandringer og frem til nutidens.

Man vandrer frem mod noget, man følger et tegn. For israelitterne i ørkenen var det skystøtten om dagen, for os er det korset, og begge dele som symbol på, at det er Gud selv, som leder os på vejen og lader os holde hvil ved oaserne, de forskellige kirker på vores vandring.

Bare det at gå sammen på vejen, at knytte venskaber, er vigtigt. Kristne, som er sammen og taler med hinanden, opdager, at der er langt mere, der forener os, end der adskiller. Derfor er det vigtigt, at vi gør alt det, som vi kan gøre sammen: holde gudstjeneste, bede sammen, bekende troen sammen.

Fra første begyndelse har det været Alban- og Sergijsamfundets idé at være sammen i hinandens liturgier og lære hinanden at kende inde fra tilbedelsens rum, hvor Helligånden er til stede og virker.

I Kristus er vi allerede ét. Og For dem, som er forenet i Kristus, er der ingen adskillelse, som en ortodoks teolog har sagt. Men som i de bedste familier kan søskende ikke altid enes. Derfor går temaet for dette års bedeuge lige ind. Det er Paulus, der spørger: Er Kristus da blevet delt?.(1. Kor. 1, 13). Nej, naturligvis er Kristus ikke delt, men hans legeme i form af den jordiske kirke har unægtelig splittet sig op. Det må vi selv tage skylden for. Derfor iklædte kirkevandringens præster sig i mange år den violette stola som tegn på bod.

De seneste 18 år har vi dog anvendt den hvide stola i glæde over, at vi trods forskelligheder kan gå sammen bag de to processionskors, som Sankt Ansgars Kirke og St Albans Church kommer med. Kristus leder os. Vi forsamles i hans navn, og vi beder i hans navn, beder med på hans egen bøn, at vi alle må være ét ligesom Faderen og Sønnen er ét.

Apostlen Paulus spørgsmål til menigheden i Korinth: Er Kristus da blevet delt?, står som en udfordring også for os her 2000 år efter. Det bliver father Stephen Platts opgave at prædike om årets tema til vores jubilæumskirkevandring, både fordi det var de ortodokses tur, og fordi han er generalsekretær for Alban- og Sergijsamfundet i Oxford. Dermed markerer jubilæet de nære venskabsforbindelser imellem os.

Palle Thordal er provst og leder af kirkevandringen siden 1996

OM FORFATTEREN

Palle Thordal er provst og leder af kirkevandringen siden 1996

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til En økumenisk kirkevandring med historisk bagage

Alban- og Sergijsamfundets bøn

O Kristus, du, som bandt dine apostle sammen i kærlighedens fællesskab, foren os, dine syndige og tillidsfulde tjenere, på samme vis, og bind os fast til dig, giv os styrke til at opfylde dit bud om i sandhed at elske hverandre; du, som med Faderen og den livgivende Ånd lever og regerer, én sand Gud fra evighed til evighed. Amen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Alban- og Sergijsamfundets bøn

Den engelske forenings program 2014

ANNUAL CONFERENCE 2014
 High Leigh High Leigh Conference Centre, Hoddesdon, Herts from 11-14 August. The theme of this year’s conference is Marriage, Monasticism and the Single Life
http://www.sobornost.org/conference.php
Generalsekretæren i England:  Father Stephen Platt 
gensec@sobornost.org  (på engelsk).
ForsidebilledeProgramMonday 11th August
3.30 p.m. Tea
Registration opens
4.30 p.m. Welcome by the General Secretary
LECTURE: speaker to be confirmed
5.45 p.m. Anglican Evening Prayer
6.30 p.m. Dinner
7.45 p.m. LECTURE: Canon Brian Macdonald-Milne – Monastic and religious community life in the South Pacific

Tuesday 12th August
7.30 a.m. Anglican Eucharist (BCP)
8.15 a.m. Breakfast
9.15 a.m. Bible Meditation
9.30 a.m. LECTURE: Hieromonk Seraphim (Aldea): Building an Orthodox monastic community in twenty-first century Britain
10:45 a.m. Coffee
11.15 a.m. DISCUSSION GROUPS
12.30 p.m. EXCURSION to the Orthodox Monastery of St John the Baptist, Tolleshunt Knights, Essex
6.30 p.m. Dinner
7.45 p.m. PANEL DISCUSSION
9.00 p.m. Panikhida (Orthodox memorial service) for departed members and friends

Wednesday 13th August
7.00 a.m. Orthodox Liturgy
8.15 a.m. Breakfast
9.15 a.m. Bible Meditation
9.30 a.m. LECTURE: Jenny Bond (CTE) – Single people in the Church?
10.45 a.m. Coffee
11.15 a.m. LECTURE: Metropolitan Kallistos of Diokleia: Marriage and divorce – an Orthodox perspective
1.00 p.m. Lunch
1.30 p.m. Meeting of the Fellowship Council
3.30 p.m. Tea
4.00 p.m. AGM of the Fellowship of St Alban and St Sergius
5.30 p.m. Anglican Evening Prayer
6.30 p.m. Dinner
7.45 p.m. Entertainment

Thursday 14thAugust
7.30 a.m. Anglican Eucharist
8.15 a.m. Breakfast
9.15 a.m. Bible Meditation
9.30 a.m. LECTURE: Archimandrite Vassilios Papavassiliou – title to be confirmed
10.45 a.m. Coffee
11.15 a.m. Plenary Session
1.00 p.m. Lunch, followed by departure
Tilmeldingsblanket
Name:____________________________________________________

Address:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Postcode:________________________ Telephone:____________________________

E-mail:_________________________________________________________________

If you know your Fellowship membership number, please note it here:____________

BOOKING DETAIL – I would like to attend the 2014 Fellowship Conference as:
A resident for the full conference –
□ In an en-suite room – £235
□ In a standard room (limited number of rooms, first come, first served) – £200
 □A resident for the following days and nights: £85 per night (en-suite)
                                                                      £75 per night (standard)
                                         Mon    Tue     Wed
En-suite                             □   □      □
OR Standard                     □   □      □
        * Note: Daily fee includes lunch (except on Monday), supper on the day of stay, and breakfast the following morning.

 A non-resident for the following days only:£40 per day (includes lunch and dinner)
                                        Mon     Tue    Wed    Thu
Days (£40/day):                □    □   □    □
NB Bursaries may be available on request for those in financial hardship or need
□ I am able to offer help with transport on the excursion and can accommodate ___ passengers
Special Requirements:□ Vegetarian □Vegan □ Other (specify): _______________________
Deposit details: (Please tick as appropriate)
□ I enclose my non-refundable deposit of £100 and will pay the balance at the conference
□ I enclose my full payment in the amount of £___________
□ I enclose a donation in the amount of £___________ for the Conference Bursary Fund
Please make cheques payable to ‘The Fellowship of St Alban and St Sergius’. Return completed form and payment to the following address:
The Fellowship of St Alban and St Sergius, 1 Canterbury Road, Oxford OX2 6LU, England
Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Den engelske forenings program 2014

Påskens fastlæggelse i den østlige og den vestlige tradition
Ofte falder påskesøndag senere i øst end i vest
I Service book of the Holy Orthodox-Catholic Apostolic Church af Isabel Florence Hapgood står på side XXI: Man går ud fra den 21. marts. Derefter tager man den dag det første gang er fuldmåne (evt. den 21. marts, hvis det er fuldmåne den dag). Derefter tager man den førstkommende søndag. Det er den dag det er Påske. OK, så vidt så godt, det gælder begge trossamfund, men så fortsættes der:
Alligevel falder påsken ikke altid samtidig. Det skyldes at man i Østkirken yderligere stadig overholder en anden regel fra koncilet i Nicæa i år 325 efter Kristus. Reglen lyder:  
Påsken må aldrig falde før eller samtidig med den jødiske Pesach, men skal altid falde senere. Påske må ikke falde før den 23. marts eller efter 25. april. Det har altså i første omgang ikke noget at gøre med, om man følger den gamle eller den nye kalender. 

           
Påske 2019:
             Ortodokse Kirker                        Vestlige kirker
               28. april                                       21. april
  
Påske 2020:
                 19.april                                      12. april            
Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til

Årsmøde 2012

Referat af årsmøde torsdag den 15. november 2012.

 Mødet blev afholdt i Jesu Hjerte Kirke, Stenogade 4, i København.

1.  Valg af dirigent.  Ole Andreas Dahl blev valgt som dirigent.

2.  Formandens Beretning.

Nete Ertner Rasmussen aflagde formandens beretning på vegne af Dorte Kobbelvedt Madsen, som har valgt at fratræde som formand, og fortsætte som alm. best. medlem.

3.  Valg til bestyrelsen.  Niels Engelbrecht, og Katrine Møhl blev begge genvalgt.

Valg af suppleanter. 1. suppleant Henrik Ertner Rasmussen og 2. suppleant Jean Ekström blev begge genvalgt.

4.  Valg af revisor.  Karen Marie Tolsgaard blev genvalgt.

5.  Det reviderede regnskab Regnskabet blev godkendt.

6.  Kontingentet. For året 2012/13 vil uændret blive opkrævet med: 100 kr. for enkelt-personer og 150 kr. for ægtepar. Prisen for Sobornost er uændret 250 kr. pr. år.

7.  Eventuelt: Kim Thinggaard annoncerede at der vil være et foredrag i A&S regi, med Per Damgård Petersen om arbejdet i den armenske kirke, den 13 marts 2013.

Desuden var der besøg af Connie Meyer og fader Pavel fra Moskva, som fortalte om deres arbejde. Connie er ansat til socialt og humanitært arbejde. Connie gav eksempler på familier med invalide børn, der ikke får den hjælp de har behov for. Hun vil gerne starte en klinik for invalide nyfødte. Fader Pavel fortalte om udviklingen for hans sogn. Han har fået udvidet sit ansvarsområde væsentligt siden sidst.

Efter mødet holdt Erling Tiedemann et velformuleret foredrag: “Os og Islam” Erling Tiedemann indledte med at redegøre for, at det er forholdsvis nyt for os danskere at have islam så tæt på os; men nu er vi nødt til at forholde os til det. Han fortalte om nogle konferencer han har deltaget i, hvor man havde sat nogle muslimer og nogle kristne til at diskutere, med henblik på at formulere en tekst på grundlag af, hvad de to religioner er enige om. Kernen i begge religi-oner er, at vi skal elske Gud og vores næste som os selv. Under gruppearbejdet overraskede de ofte hinanden med hvor mange fordomme de havde om hinanden. Der er ingen moske i København, fordi der ikke kan bygges en kirke i Saudi Arabien. Men nogen skal tage det første skridt. Om mission har Richard Møller Petersen, der er missionær i Sierra Lione sagt: ”Sig ikke: Jéres tro er forkert, sig i stedet for: I er på rette vej; men der er noget, der kan bringe Jer videre”.

Kirkevandringen finder sted tirsdag den 22. januar år 2013. Biskop David Hamid fra den anglikanske kirke vil prædike over årets tema: ”Hvad ønsker Herren af os”? Mikas Bog kap. 6 vers 6 – 8. Metropolit Kallistos vil gæste København den 22. og 23. jan., han vil deltage i kirkevandringen den 22., og den 23. om aftenen, vil der være vesper efterfulgt af et foredrag. Nærmere information på hjemmesiden. http://www.albanogsergijsamfundet

Mange venlige hilsener

Nete Ertner Rasmussen / Katrine Møhl

                                                   Formand                    Sekretær

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Årsmøde 2012

Formandens Beretning 2013

ÅRSBERETNING 2013

ALBAN & SERGIJ SAMFUNDET

Årsmødet 2012 fandt sted den 15. november 2012.

Årets første og største begivenhed var som altid kirkevandringen tirsdag i bedeugen for kirkens enhed, det var i år den 22. januar. Vi var så heldige at have i overflod af prædikanter idet biskop David Hamid fra Church of England kom til København for at holde kirkevandringens prædiken mens metropolit Kallistos Ware fra den ortodokse kirke holdt en indledende prædiken i Skt. Pauls kirke om hvad kirkevandringen handler om – og aldrig er det blevet formuleret så klart.  Begge var utrolig inspirerende og kirkevandringen var i det hele taget en succes. For første gang blev besøget i den russiske kirke også gennemført på værdig vis, idet vi havde udnævnt et antal marschaller til at sørge for at første hold kom ud af kirken før andet hold begyndte at gå ind. Det fungerede prisværdigt.

Begge prædikener var på engelsk, men metropolittens sprog og udtale er så tydelig at det ikke voldte noget besvær at forstå ham for langt de fleste, og biskop Hamids prædiken var blevet oversat til dansk og delt ud på forhånd.

Vi var så mange deltagere som vi nu kan være, når vi kun kan dele os i to hold og vi har kun fået positive tilbagemeldinger på kirkevandringen.

Når nu metropolit Kallistos kom til Danmark, så skulle han også bruges, mente vi – og det blev han. Vi fik arrangeret et møde med 8 unge teologer som er interesseret i den ortodokse kirke. Dagen efter indbød Københavns biskop Peter Skov Jakobsen sammen med A&S til et økumenisk præstekonvent med titlen: Paradokset senmodernisme-ortodoksi. Mødet var yderst velbesøgt, salen hos biskoppen var stuvende fuld og der var efter foredraget en livlig debat. Samme aften afholdtes der ortodoks vesper i Sankt Ansgar og derefter holdt metropolitten foredrag over emnet: The Ortodox Way and Ecumenism. Jeg møder stadig mennesker som taler om den aften.

Den 13. marts holdt Per Damgård Petersen foredrag om den armenske kirke – og desværre fik kun ganske få glæde af hans store viden og engagement. Det er beklageligt – både for foredragsholderen og for alle som kunne være blevet meget klogere på en virkelig interessant kirke og dens historie og også have haft en god og hyggelig aften i selskab med ligesindede.

7. oktober havde vi en aften i selskab med Fr. John Hunwicke, som fortalte om det nye ordinariat i England. Han lagde ud med en historisk gennemgang af den anglikanske kirke og dens forhold til moderkirken i Rom, og også til os andre, og jeg må sige at jeg blev meget klogere den aften. Det var utrolig interessant og spørgelysten var stor bagefter. Det var en vellykket aften, men som det altid går i A&S – altså bortset fra til kirkevandringen –  så kunne vi have været mange flere. Og jeg ynker alle dem, som ikke var med den aften.

Det har været et interessant år og et godt år. Det var dog godt hvis medlemsskaren kunne blive lidt større, og nu er vi kun 7 som abonnerer på Sobornost. At der ikke er flere som ønsker at læse dette meget informative og velskrevne organ. Jeg ser frem til året som kommer med kirkevandringsjubilæum, det bliver 60. gang vi holder kirkevandring her i København. Datoen er 21. januar, temaet er 1.kor. kap. 1, vv. 1-17: ”Er Kristus da blevet delt?” Og vi er meget glade for at kunne annoncere at årets kirkevandringsprædikant er en mangeårig ven af Danmark og A&S: Stephen Platt fra det engelske A&S, Fellowship of St. Albans and St. Sergius.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Formandens Beretning 2013

Årsmøde torsdag den 19. nov. 2013

Referat af årsmøde torsdag den 19. nov. 2013

Mødet blev afholdt i Ansgarsalen i Bredgade 69 A i København.

1.  Valg af dirigent.

Ole Andreas Dahl blev valgt som dirigent.

2.  Formandens Beretning.

Nete Ertner Rasmussen aflagde formandens beretning. Beretningen er dels lagt på Alban og Sergijsamfundets hjemmeside og vedlægges i kuverten til de medlemmer, der ikke har oplyst en E-mail adresse.

3.  Valg til bestyrelsen.

Dorte Kobbeltvedt Madsen blev genvalgt og Palle Thordal blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem efter en pause på en hel del år.

Valg af suppleanter. 1. suppleant Henrik Ertner Rasmussen blev genvalgt. og 2. suppleant Mette Ladefoged blev valgt som ny suppleant.

Valg af revisor.  Karen Marie Tolsgaard blev genvalgt.

4.  Det reviderede regnskab Regnskabet blev godkendt.

5.  Kontingentet. For året 2012/13 vil uændret blive opkrævet med: 100 kr. for enkelt-personer og 150 kr. for ægtepar. Prisen for Sobornost er uændret 250 kr. pr. år.

6.  Eventuelt: Ulla Carstensen foreslog at vi foruden at sende indkaldelsen til årsmødet ud, også sender en påmindelse kort inden mødet finder sted.

 7.  Rettelse i forbindelse med årsmødet: Bestyrelsen beklager at måtte meddele, at vi har begået en fejl. Vi har glemt at skrive i indkaldelsen, at Nete Ertner Rasmussen også skulle være på valg i 2013 og at hun genopstiller. (Valgperioden er 3 år) Vi foreslår en af føl-gende to muligheder for at rette op på fejlen:

1.   Vi indkalder til et ekstraordinært årsmøde, med det ene punkt på dagsordenen at genvælge Nete Ertner Rasmussen, såfremt nogen tilkendegiver, at de ønsker det.

     eller

2.   Vi betragter Nete Ertner Rasmussen som genvalgt; og beder om at få det bekræftet på Årsmødet i nov. 2014.

Efter mødet var der foredrag: “Pave Frans, skitser til et portræt” ved Andreas Rude Cand. mag. i Litteraturvidenskab og næstformand i Caritas. Et resumé her vil ikke yde foredraget retfærdighed. Vi fik et nuanceret indblik i Pave Frans´s baggrund. Han kommer fra Buenos Aires i Argentina, hvor han har været leder af Jesuitterne. Han havde gode forbindelser til jøder og til den anglikanske kirke. Det han bringer med til Vatikanet er først og fremmest ydmyghed. Han har udtalt i FAO, at noget må ske for at hjælpe de fattige, det er ikke nok med goodwill. Pave Frans handler ofte intuitivt og spontant. Pave Benedict vidste at Embedsværket i Vatikanet havde fået for meget magt, og at der skulle ryddes op i det, f.eks. skulle der være mere åbenhed.

Kirkevandringenfinder sted tirsdag den 21. januar år 2014.

Årets tema for bedeugen er: 1 kor. Kap. 1 v. 1-17. ”Er Kristus da blevet delt”? Prædiken vil blive holdt af generalsekretæren for Fellowship of Skt. Alban and Skt. Sergius: Father Stephen Platt fra England.

Nærmere information på siden Kirkevandring 2014

Mange venlige hilsener

                                  Nete Ertner Rasmussen / Katrine Møhl

                                                                  Formand                    Sekretær

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Årsmøde torsdag den 19. nov. 2013