Kirkevandring 2022

Kirkevandringen 2022 er rykket til senere på året som plakaten viser. I 2021 måtte vandringen streames fra Sankt Ansgars Kirke i Bredgade grundet Covid-19. Repræsentanter fra alle kirkevandringens sædvanlige kirker deltog. Tak til Sankt Ansgars Kirke for at stille sit tekniske udstyr til rådighed.

Præster og ledere fra kirkevandringskirkerne mødtes i efteråret 2021 for at planlægge detaljer i vandringen 2022.

Årets taler er som regel valgt efter Alban- og Sergijsamfundets liste så alle kirkesamfund gennem årene høres fra prædikestolen ved afslutningen i Gustavskyrkan. Også det øvrige design tilrettelægges ved dette efterårsmøde.

Nu har mødet fundet sted og vandringen rykkes.

Vi glæder os til sommer.

Nedenfor ses beskrivelsen af årets vandring på dansk og på engelsk. Datoerne er ændret i de fleste tekster.

Økumenisk kirkevandring 2022

”Vi har set hans stjerne stå op i øst, og nu er vi kommet for at tilbede ham” Matth. 2,2

Kom til gudstjeneste i de store trossamfund i Nyboder og Frederiksstaden. Torsdag d. 9.6. 22 kl. 18:30 vil det traditionen tro være muligt at besøge folkekirken, metodistkirken, den engelske kirke, den russisk-ortodokse kirke, den katolske kirke og den svenske kirke på den årlige kirkevandring gennem Nyboder og Frederiksstaden.

Kirkevandringen afholdtes første gang i 1955. Den er tilrettelagt af Alban- og Sergijsamfundet i samarbejde med kirkerne i programmet. Kirkevandringen har karakter af én lang gudstjeneste. Efter den fælles indledning i Skt. Pauls vandrer man rundt til kirkerne i fire hold, som samles til fælles afslutning i Svenska Gustafskyrkan.

Hold 1 – Blå: Start i Skt. Paul – St. Alban’s – Skt. Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

Hold 2 – Rød: Start i Skt. Pauls – Jerusalemkirken – Aleksandr Nevskij – Skt. Ansgars – Gustavskyrkan

Hold 3 – Grøn: Start i Skt. Pauls – Jerusalemkirken – St. Alban’s – Skt. Ansgars – Gustavskyrkan

Hold 4 – Gul: Start i Skt. Pauls – Aleksandr Nevskij – Skt. Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

Ecumenical Church Walk 2022

”For we have seen His star in the East and have come to worship Him.” Matth 2,2

Visit the large denominations in Copenhagen City and experience their different services along the way. Thursday June 9th, 2022, at 18:30 it will as is tradition be possible to visit the Danish Church, the Methodist Church, Church of England, the Russian Orthodox Church, the Catholic Church and the Swedish Church in the City of Copenhagen on the annual church walk.

The first church walk was held in 1995. It is organized by the Alban and Sergeij Society in collaboration with the churches in the programme. The church walk is in essence one long service. After the joint introduction in Sankt Pauls Kirke, you can choose one of four routes and visit different churches before joining the other teams for the final in the Swedish Church, Gustavskyrkan.

Team 1 – Blue: Start in Skt Pauls – St. Alban’s – Skt. Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

Team 2 – Red: Start in Skt. Pauls – Jerusalemkirken – Aleksandr Nevskij – Skt. Ansgars – Gustavskyrkan

Team 3 – Green: Start in Skt. Pauls – Jerusalemkirken – St. Alban’s – Skt. Ansgars – Gustavskyrkan

Team 4 – Yellow: Start in Skt. Pauls – Aleksandr Nevskij – Skt. Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

NB. NB. Datoen er ikke ændret på plakaten.

Kirkevandringen knytter sig til den Økumeniske Bevægelses arbejde i Kirkernes Verdensråd. Man kan finde mere materiale til dette års bøn og vandring her.

Ikke alle verdens kirkesamfund er repræsenteret i Kirkernes Verdensråd, men hos alle kristne kirker og fællesskaber udtrykkes en bøn om at alle kristne kan samles om Jesus Kristus som Verdens frelser og fornyer.