ÅRSMØDE torsdag den 9. november 2023

Kære medlemmer og venner af Alban- og Sergijsamfundet i Danmark, 

Hermed indkaldes til samfundets 

ÅRSMØDE torsdag den 9. november 2023 

i Gustavskyrkan, Folke Bernadottes Alle 4, København Ø 

Vi er indbudt til at deltage i kirkens kvällsmässa kl. 18.00. Derefter afvikles Årsmødet med følgende dagsorden: 

1.     Valg af dirigent 

2.     Godkendelse af dagsordenen 

3.     Formandens beretning 

4.     Valg  

Forslag til de forskellige poster modtages med tak, men må være formanden eller sekretæren i hænde senest torsdag den 2. november 2023. Se nedenfor for kontaktoplysninger. 

Valg til bestyrelsen. Valgperioden er 3 år. På valg i år er Georg Schischko (genopstiller ikke – bestyrelsen foreslår i stedet Knud Larn, vores nuværende suppleant), Kim Thinggaard (villig til genvalg) og Mette Ladefoged (villig til genvalg).  

Valg af 1-2 suppleanter. Valgperioden er 1 år. På valg er Knud Larn, som er villig til genvalg – med mindre han vælges til bestyrelsen, jfr. ovenfor. 

Valg af revisor. Valgperioden er 1 år. Den nuværende revisor, Kirsten Kjærgaard, er villig til genvalg. 

5.     Regnskab 

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Kopi udleveres på mødet. 

6.     Kontingent 

I 2022 og 2023 har kontingentet været nedsat fra kr. 150,- til kr. 100,- på baggrund af Samfundets færre aktiviteter – og dermed færre udgifter – i Corona-årene; bestyrelsen foreslår at kontingentet sættes op igen til de tidligere kr. 150,- fra 2024.

7.     Indkomne forslag 

8.     Eventuelt 

Umiddelbart efter Årsmødet er der foredrag v/fader Sigurd Stangeland. Han er andenpræst ved Sankt Albani Kirke, Odense, og vil fortælle os om Den hellige Alban

Mange venlige hilsner – og vel mødt! 

        Nete Ertner Rasmussen                                                    Mette Ladefoged 

                  formand                                                                       sekretær 

neteertner@icloud.com, 30 35 40 17                              MELA@KM.DK, 23 30 55 03