Årsmøde tirsdag den 25. november 2014

Referat af Årsmøde tirsdag den 25. november 2014.

 Mødet blev afholdt i præstens kontor ved St. Ansgar kirke i Bredgade.

 Dagsorden:

1.  Valg af dirigent. Ole Andreas Dahl blev valgt som dirigent.

2.  Godkendelse af indkaldelse. Indkaldelsen til årsmødet er udsendt rettidigt.

3.  Formandens Beretning. Nete Ertner Rasmussen aflagde formandens beretning:

Sidste årsmøde var 19.11.13 i Ansgarsalen. Taler efter mødet var Andreas Rude, som talte om pave Frans. Det var en god aften med et fint foredrag og en rigtig god stemning.

Årets første arrangement var kirkevandringen, som holdt jubilæum: 60 gange er der kaldt til økumenisk kirkevandring i København. Vi havde den store fornøjelse at generalsekre-tæren for vores moderselskab i England, The Fellowship of St. Alban and St. Sergius, Stephen Platt, var vores prædikant. Kirkevandringens tema var 1. Kor. 1, 1-17 “Er Kristus da blevet delt?” og Father Platt talte fremragende, så det var en stor glæde at høre på. Der var et stort fremmøde, det praktiske gik meget fint og det var en dejlig aften.

Vi har afholdt 3 foredrag i årets løb:

Den 8. april holdt formanden et foredrag om kirke på Vej. Der var kun en håndfuld tilhørere, det var ikke blevet annonceret, så kun få fandt vej til Ansgarsalen den aften.

Den 17. juni havde vi besøg af Mads Christoffersen, generalsekretær for Danske Kirkers Råd, og han talte om “Økumeni på Verdensplan. Det var et fint og relevant foredrag og det var en rigtig god aften.

2. Oktober var vi på besøg i Hvidovre kirkes nye lokaler, hvor sognepræst og suppleant til bestyrelsen Mette Ladefoged talte om “Jomfru Maria som tegn på kristen enhed” og det gjorde hun godt, rigtig godt.

Vi må med sorg nævne, at vi mistede den tidligere bestyrelsesformand domprovst emeritus Arne Bugge, som døde 12. juli 2014 og blev begravet fra Søllerød kirke 19. juli med deltagelse af 4 medlemmer fra bestyrelsen. Han havde en enorm viden om mange ting og specielt den ortodokse kirke og dens ikonografi og han havde utrolig mange internationale kontakter og han vil blive savnet.

Vi glæder os til året der kommer, med nye udfordringer og nye muligheder. Vores første arrangement er kirkevandringen, som altid finder sted tirsdag i Bedeugen for kirkens enhed, i år er det tirsdag den 20. januar kl. 18.30.

4.  Rettelse fra forrige årsmøde. Det blev bekræftet af forsamlingen at Nete Ertner Rasmussen blev genvalgt i 2013.

5.  Valg til bestyrelsen. Mette Ladefoged blev valgt til den ledige post i stedet for Thomas Emil Hornemann-Thielke. Ole Andreas Dahl og Kim Thinggaard blev begge genvalgt.

Valg af suppleanter. 1. suppleant Henrik Ertner Rasmussen blev genvalgt. 2. suppleant posten blev ikke besat, og vil derfor være ledig indtil næste årsmøde.

Valg af revisor.  Karen Marie Tolsgaard blev genvalgt.

 6.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.

 7.    Kontingentet. For året 2014/15 vil uændret blive opkrævet med: 100 kr. for enkelt- personer og 150 kr. for ægtepar. Prisen for Sobornost er uændret 250 kr. pr. år.

 8.     Eventuelt: Næste bestyrelsesmøde finder sted torsdag den 15. jan. kl. 14 -17 hos Ole Andreas Dahl.

Efter mødet var der foredrag af Henrik Ertner Rasmussen: Foredragets titel: Martyrernes Økumene – Kardinal Kaspers erfaringer og tanker om den kristne enhed under vor tids kristenforfølgelser.

Henrik Ertner Rasmussen refererede et indlæg som Kardinal Kaspers havde holdt ved en konference i Tyskland over emnet ”Kristenforfølgelse i dag – Kom martyrerne i hu”. Et indlæg der har gjort indtryk. Når kristne trues på livet, bliver andre problemer, som forskellige typer af kristne måtte have indbyrdes mindre vigtige, og det er endnu mere nærliggende, at vi står sammen. At dette også sker i virkeligheden, har vi set ved flere lejligheder. Både i forbindelse med forfølgelserne i Indonesien tilbage i år 2000 og i Irak i år har der været gode eksempler på forbedrede relationer mellem konfessionerne.

Kirkevandringen 2015 finder sted tirsdag den 20. januar kl. 18:30 fra Sct Pauls Kirke. Ole Birch fra Jerusalemskirken vil prædike over årets tema for bedeugen: Johannesevangeliet, Kap. 4, vers 7. “Giv mig noget at drikke”

Mange venlige hilsener

Nete Ertner Rasmussen / Katrine Møhl

                                                    Formand            Sekretær

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.