Formandens Beretning 2013

ÅRSBERETNING 2013

ALBAN & SERGIJ SAMFUNDET

Årsmødet 2012 fandt sted den 15. november 2012.

Årets første og største begivenhed var som altid kirkevandringen tirsdag i bedeugen for kirkens enhed, det var i år den 22. januar. Vi var så heldige at have i overflod af prædikanter idet biskop David Hamid fra Church of England kom til København for at holde kirkevandringens prædiken mens metropolit Kallistos Ware fra den ortodokse kirke holdt en indledende prædiken i Skt. Pauls kirke om hvad kirkevandringen handler om – og aldrig er det blevet formuleret så klart.  Begge var utrolig inspirerende og kirkevandringen var i det hele taget en succes. For første gang blev besøget i den russiske kirke også gennemført på værdig vis, idet vi havde udnævnt et antal marschaller til at sørge for at første hold kom ud af kirken før andet hold begyndte at gå ind. Det fungerede prisværdigt.

Begge prædikener var på engelsk, men metropolittens sprog og udtale er så tydelig at det ikke voldte noget besvær at forstå ham for langt de fleste, og biskop Hamids prædiken var blevet oversat til dansk og delt ud på forhånd.

Vi var så mange deltagere som vi nu kan være, når vi kun kan dele os i to hold og vi har kun fået positive tilbagemeldinger på kirkevandringen.

Når nu metropolit Kallistos kom til Danmark, så skulle han også bruges, mente vi – og det blev han. Vi fik arrangeret et møde med 8 unge teologer som er interesseret i den ortodokse kirke. Dagen efter indbød Københavns biskop Peter Skov Jakobsen sammen med A&S til et økumenisk præstekonvent med titlen: Paradokset senmodernisme-ortodoksi. Mødet var yderst velbesøgt, salen hos biskoppen var stuvende fuld og der var efter foredraget en livlig debat. Samme aften afholdtes der ortodoks vesper i Sankt Ansgar og derefter holdt metropolitten foredrag over emnet: The Ortodox Way and Ecumenism. Jeg møder stadig mennesker som taler om den aften.

Den 13. marts holdt Per Damgård Petersen foredrag om den armenske kirke – og desværre fik kun ganske få glæde af hans store viden og engagement. Det er beklageligt – både for foredragsholderen og for alle som kunne være blevet meget klogere på en virkelig interessant kirke og dens historie og også have haft en god og hyggelig aften i selskab med ligesindede.

7. oktober havde vi en aften i selskab med Fr. John Hunwicke, som fortalte om det nye ordinariat i England. Han lagde ud med en historisk gennemgang af den anglikanske kirke og dens forhold til moderkirken i Rom, og også til os andre, og jeg må sige at jeg blev meget klogere den aften. Det var utrolig interessant og spørgelysten var stor bagefter. Det var en vellykket aften, men som det altid går i A&S – altså bortset fra til kirkevandringen –  så kunne vi have været mange flere. Og jeg ynker alle dem, som ikke var med den aften.

Det har været et interessant år og et godt år. Det var dog godt hvis medlemsskaren kunne blive lidt større, og nu er vi kun 7 som abonnerer på Sobornost. At der ikke er flere som ønsker at læse dette meget informative og velskrevne organ. Jeg ser frem til året som kommer med kirkevandringsjubilæum, det bliver 60. gang vi holder kirkevandring her i København. Datoen er 21. januar, temaet er 1.kor. kap. 1, vv. 1-17: ”Er Kristus da blevet delt?” Og vi er meget glade for at kunne annoncere at årets kirkevandringsprædikant er en mangeårig ven af Danmark og A&S: Stephen Platt fra det engelske A&S, Fellowship of St. Albans and St. Sergius.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.