Årsmøde 2012

Referat af årsmøde torsdag den 15. november 2012.

 Mødet blev afholdt i Jesu Hjerte Kirke, Stenogade 4, i København.

1.  Valg af dirigent.  Ole Andreas Dahl blev valgt som dirigent.

2.  Formandens Beretning.

Nete Ertner Rasmussen aflagde formandens beretning på vegne af Dorte Kobbelvedt Madsen, som har valgt at fratræde som formand, og fortsætte som alm. best. medlem.

3.  Valg til bestyrelsen.  Niels Engelbrecht, og Katrine Møhl blev begge genvalgt.

Valg af suppleanter. 1. suppleant Henrik Ertner Rasmussen og 2. suppleant Jean Ekström blev begge genvalgt.

4.  Valg af revisor.  Karen Marie Tolsgaard blev genvalgt.

5.  Det reviderede regnskab Regnskabet blev godkendt.

6.  Kontingentet. For året 2012/13 vil uændret blive opkrævet med: 100 kr. for enkelt-personer og 150 kr. for ægtepar. Prisen for Sobornost er uændret 250 kr. pr. år.

7.  Eventuelt: Kim Thinggaard annoncerede at der vil være et foredrag i A&S regi, med Per Damgård Petersen om arbejdet i den armenske kirke, den 13 marts 2013.

Desuden var der besøg af Connie Meyer og fader Pavel fra Moskva, som fortalte om deres arbejde. Connie er ansat til socialt og humanitært arbejde. Connie gav eksempler på familier med invalide børn, der ikke får den hjælp de har behov for. Hun vil gerne starte en klinik for invalide nyfødte. Fader Pavel fortalte om udviklingen for hans sogn. Han har fået udvidet sit ansvarsområde væsentligt siden sidst.

Efter mødet holdt Erling Tiedemann et velformuleret foredrag: “Os og Islam” Erling Tiedemann indledte med at redegøre for, at det er forholdsvis nyt for os danskere at have islam så tæt på os; men nu er vi nødt til at forholde os til det. Han fortalte om nogle konferencer han har deltaget i, hvor man havde sat nogle muslimer og nogle kristne til at diskutere, med henblik på at formulere en tekst på grundlag af, hvad de to religioner er enige om. Kernen i begge religi-oner er, at vi skal elske Gud og vores næste som os selv. Under gruppearbejdet overraskede de ofte hinanden med hvor mange fordomme de havde om hinanden. Der er ingen moske i København, fordi der ikke kan bygges en kirke i Saudi Arabien. Men nogen skal tage det første skridt. Om mission har Richard Møller Petersen, der er missionær i Sierra Lione sagt: ”Sig ikke: Jéres tro er forkert, sig i stedet for: I er på rette vej; men der er noget, der kan bringe Jer videre”.

Kirkevandringen finder sted tirsdag den 22. januar år 2013. Biskop David Hamid fra den anglikanske kirke vil prædike over årets tema: ”Hvad ønsker Herren af os”? Mikas Bog kap. 6 vers 6 – 8. Metropolit Kallistos vil gæste København den 22. og 23. jan., han vil deltage i kirkevandringen den 22., og den 23. om aftenen, vil der være vesper efterfulgt af et foredrag. Nærmere information på hjemmesiden. http://www.albanogsergijsamfundet

Mange venlige hilsener

Nete Ertner Rasmussen / Katrine Møhl

   Formand          /          Sekretær