Referat af konst. møde i forb.med årsmødet 2023

Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde efter Årsmødet torsdag den 8. november 2023

i Gustavskyrkan, Folke Bernadottes Alle 4, Østerbro

Til stede: Knud Larn, Nete Ertner Rasmussen, Henrik Ertner Rasmussen, Marcos Romeo Bernus, Dorte Kobbeltvedt Madsen, Kim Thinggaard, Thomas Stoor og Mette Ladefoged.

.1. Konstitution af den nyvalgte bestyrelse:

Bestyrelsens sammensætning efter Årsmødet 2023

Dorte Kobbeltvedt Madsen

Henrik Ertner Rasmussen

Kim Thinggaard

Knud Larn

Marcos Romero Bernus

Mette Ladefoged

Nete Ertner Rasmussen

Palle Thordal

Georg Schischko (suppleant)

Thomas Stoor (kommitteret medlem)

Bestyrelsen konstituerede sig med Nete Ertner Rasmussen som formand, Mette Ladefoged som næstformand/sekretær og Knud Larn som kasserer.

2. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde:

Torsdag d. 11. januar 2024 kl.13 i Ansgarsalen, Bredgade 69 A, Østerbro. Bespisningen bliver en pastaret a la Marcos.