Referat af bestyrelsesmøde 30. marts 2022

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 30. marts 2022 kl. 17.00

Hvidovre Kirkes menighedshus, Hvidovre Kirkeplads 3

Til stede: Nete Ertner Rasmussen, Henrik Ertner Rasmussen, Kim Thinggaard, Marcos Romeo Bernus, Dorte Kobbeltvedt Madsen, Georg Schischko, Thomas Stoor og Mette Ladefoged

Afbud fra: Palle Thordal og Knud Larn.

Årsmødereferatet er godkendt af dirigenten, og bestyrelsen tilsluttede sig. Også bestyrelsesreferatet blev godkendt.

Intet nyt.

  • v/ fader Misha Jaksić, serbisk-ortodoks præst i Linköping og koordinator for de ortodokse kirker i Sverige: Ortodoks i Norden

Sted: Gustavskyrkan, Folke Bernadottes Allé 4, Østerbro

Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 19.30

Intet at tilføje.

  • v/pastor Per Damgaard: Den armenske kirke

Sted: Betlehemskirkens mødelokale, Tømrergade 9, Nørrebro (i forbindelse med Årsmødet i Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang)

Tid: Lørdag d. 24. september kl. 14.00

Det er ikke endeligt afklaret, om fader Stepanos, den armenske præst i Odense, deltager denne eftermiddag, eller om vi skal gå efter at arrangere et foredrag med ham til foråret

Henrik har hørt tilbage fra fader Stepanos, og han vil gerne komme d. 24. september sammen med Per.

NB! Der er deltagerbetaling til Tidebønsselskabets arrangementer, også Årsmødet. Sekretæren afklarer det økonomiske med Selskabets koordinator, og hvis der skal betales for kaffen, betaler Alban- og Sergij-samfundet for vores medlemmer.

  • med efterfølgende foredrag v/biskop em. Esbjørn Hagberg (Karlstad stift): Svenska kyrkan og de ortodokse kirker i Sverige

Sted: Ansgarsalen, Bredgade 69A, Østerbro

Tid: Onsdag d. 9. november kl. 19.00; foredraget kl. ca. 19.45

Bestyrelsens sammensætning

Nete Ertner Rasmussen, formand (på valg 2022)

Mette Ladefoged, næstformand/sekretær (på valg 2023)

Henrik Ertner Rasmussen, kasserer (på valg 2024)

Palle Thordal (på valg 2022)

Kim Thinggaard (på valg 2023)

Fader Marcos Romero Bernús (på valg 2024)

Dorte Kobbeltvedt Madsen (på valg 2022)

Georg Schischko (på valg 2023)

Knud Larn (suppleant, på valg hvert år)

Thomas Stoor (kommitteret medlem – ikke på valg)

Nete, Dorte og Knud er villige til genvalg; Palle overvejer – men foreslår også, at vi prøver at finde nogle ortodokse med migrantbaggrund, som kunne være/gøres interesserede.

En samlet bestyrelse var enig om, at vi ikke ser noget problem i at gennemføre KV ganske som sædvanligt, og at vi netop i denne tid har brug for at bede sammen; det er netop i Alban- og Sergij-samfundets DNA. Formanden tager kontakt til Kirkevandringspræsterne for at høre om deres mening – og for at indkalde dem samt sekretæren til forberedelsesmøde fredag d. 29. april kl. 10-12 i Sankt Ansgar, Bredgade 64. Det er formiddagen inden vores bestyrelsesfrokost.

Formanden rykker – igen… og ved mere d. 29. april.

Fader Stephen har givet foreløbigt tilsagn om at komme – men kan selvfølgelig først give endelige besked, når vi kan meddele man, hvilken dato det bliver.

Tidligere ideer:

Nye ideer:

Det kører stille og roligt.

  • mødes vi til bestyrelsesfrokost på Cafe Petersborg, Bredgade 76, Østerbro. De foreslår, at vi nogle dage i forvejen giver dem besked om, hvad vi gerne vil spise, så kast gerne et blik på menuen inde på deres hjemmeside:

Cafe Petersborg | København (cafe-petersborg.dk).

Vi besluttede at bestille stjerneskud til alle 😊 [ – og de er nu bestilt. NB det er noteret, at Palle har meldt afbud; evt. andre afbud kan meldes til sekretæren indtil torsdag d. 28. april kl. 18, så vi ikke kommer til at betale for flere stjerneskud, end vi spiser.]

Vi aftalte at holde bestyrelsesmøde onsdag d. 1. juni kl. 17.30 i Gustavskyrkan.

Sobornost-problemet er ikke løst, men formanden og kassereren kæmper videre…

ref: Mette Ladefoged