Kirkevandringens kirker

Skt. Pauls Kirke 2012 


Billedet er taget i 2012 efter at hold 2 har forladt kirkerummet. 1. september 2014 tiltrådte forfatter og debattør Kathrine Lilleør som ny sognepræst ved den ellers lukningstruede Sankt Pauls Kirke i Nyboder. Kirkevandringen starter i denne kirke, fordi den er stor nok til at rumme begge hold. Alle er derfor samlet her ved kirkevandringens begyndelse og i Svenska Gustafskyrkan ved dens slutning da denne kirke også kan rumme alle deltagerne.

Jerusalemskirken

Jerusalemskirken tilhører Metodistkirken i Danmark. Metodisterne er kendt for en moderne og livlig musikstil i deres gudstjeneste. Metodistkirken udsprang af en vækkelsesbevægelse i den anglikanske kirke i slutningen af det 18. århundrede. Præsten John Wesley var en af de mest markante ledere i bevægelsen, som efterhånden resulterede i en ny kirkedannelse.

Skt. Alexander Nevsky Kirke Den russiske ortodokse Skt. Alexander Nevsky Kirke åbner i forbindelse med Kirkevandringen sine døre for os alle sammen. Denne kirke har normalt fejret Festen for Herrens Åbanbarelse (Epifani) lige inden Kirkevandringen, som derfor falder på et for kirken meget travlt tidpunkt af året. I den russiske kirke bruges nemlig den julianske kalender, hvor 25. december ifølge den almindeligt brugte, gregorianske, kalender falder den 7. januar, og epifanifesten, der traditionelt ligger den 6. januar, fejres den 19. januar ifølge den gregorianske kalender. 

Den ortodokse kirke opfatter sig, ligesom den katolske, som værende i ubrudt forbindelse med Kristi kirke som han stiftede den med sine apostle efter sin død og opstandelse samt nedsendelsen af Helligånden. I 1054 skete der et skisma, en kirkesplittelse, der førte til at Østkirken med centrum i Konstantinopel blev adskilt fra Vestkirken med centrum i Rom, og sædvanligvis betegnes Østkirken som Den ortodokse Kirke og Vestkirken som Den katolske Kirke.
Der er kun få stole i kirkerummet, derfor står de fleste gudstjenestedeltagere op. Der er mange levende lys og mange ikoner. Liturgien er en vekslen mellem at præsten beder og koret beder. Koret synger a capella, dvs. uden ledsagelse af musikinstrumenter. Der bruges som regel røgelse i forbindelse med liturgien. 

Skt. Ansgars Kirke


Den katolske kirke er også en af de ældre kristne traditioner. Den har sit hovedsæde i Rom. Sankt Ansgars Kirke er siden 1953 domkirke for Den katolske Kirke i Danmark. Kirkens historie går dog tilbage til 1764, hvor det østrigske gesandtskab fik bygget et kapel, hvor der blev afholdt katolske messer inden for Gesandtskabets rammer. Den nuværende bygning blev påbegyndt i 1840, indviet i 1842, og fra 1849, samme år som Grundloven sikrede religionsfriheden, blev den en sognekirke. 

Skt. Albans Church: 


Billedet er fra St Alban’s Church ved Gefionspringvandet. Kirken blev bygget som en følge af at den daværende Prins af Wales (senere Edward 7.) giftede sig med den danske prinsesse Alexandra, ligesom Sankt Alexander Nevskys Kirke blev bygget fordi hendes søster Dagmar få år senere i 1866 giftede sig med den russiske tronfølger Alexander.

Den er en del af Den anglikanske Kirke som i forbindelse med Reformationen skilte sig ud fra Den katolske Kirke i England i lighed med at Den evangelisk-lutherske Kirke skilte sig ud fra Den katolske Kirke i Danmark ved Reformationen i 1536.

Svenska Gustavskyrkan 

Afslutning i en fuld Gustavskyrka

Efter afslutningen af Kirkevandringen i Svenska Gustafskyrkan serveres der kaffe og traditionelle svenske kanelbullar. Svenska Gustafskyrkan er en sømands- og udlandsmenighed under Den svenske Kirke, der ligesom Den danske Folkekirke er luthersk.