Foreningens historie

Hvad er Alban og Sergijsamfundet?

Samfundet er en gren af Fellowship of St Alban and St Sergius der blev stiftet i England i 1928, grundlæggende inspireret af dialogen mellem præster og lægfolk fra den anglikanske kirke og den russisk-ortodokse kirke. Den danske gren blev stiftet i 1948 af provst Svend Borregaard (1911-1974) og som Samfundets første formand fostrede han også ideen til kirkevandringen.

Svend Borregaard