Dagsorden for årsmøde 2022

Dagsordenen findes desuden i printformat her

Kære medlemmer og venner af Alban- og Sergijsamfundet i Danmark

Hermed udsendes dagsordenen for samfundets

ÅRSMØDE onsdag den 9. november 2022 kl. 19.00

i Ansgarsalen, Bredgade 69 A, Østerbro.

  1. Valg af dirigent
  • Godkendelse af dagsordenen
  • Formandens beretning
  • Valg

Forslag til de forskellige poster modtages med tak, men må være sekretæren i hænde senest onsdag den 2. november 2022. Se nedenfor for kontaktoplysninger.

Valg til bestyrelsen. Valgperioden er 3 år. På valg i år er Dorte Kobbeltvedt Madsen, Nete Ertner Rasmussen og Palle Thordal, som alle tre er villige til genvalg.

Valg af 1-2 suppleanter. Valgperioden er 1 år. På valg er Knud Larn, som er villig til genvalg.

Valg af revisor. Valgperioden er 1 år. Den nuværende revisor, Kirsten Kjærgaard, er villig til genvalg.

  • Regnskab

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Kopi udleveres på mødet.

  • Kontingent

Sidste år besluttede Årsmødet at nedsætte kontingentet i 2022 og 2023 fra kr. 150,- til kr. 100,- på baggrund af Samfundets færre aktiviteter – og dermed færre udgifter – i Corona-årene; bestyrelsen foreslår, at vi ikke ændrer på den beslutning.

  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Umiddelbart efter Årsmødet er der foredrag ved biskop emeritus Esbjørn Hagberg. Han har været biskop i Karlstad Stift og vil fortælle os om Svenska Kyrkan og de ortodokse kirker i Sverige.

Mange venlige hilsner – og vel mødt!

   Nete Ertner Rasmussen                                                    Mette Ladefoged

              formand                                                                       sekretær

NER@KM.DK, 30 35 40 17                                      MELA@KM.DK, 23 30 55 03

Til kalenderen: Den økumeniske kirkevandring finder næste gang sted tirsdag den 24. januar 2023 med start i Sankt Pauls Kirke, Østerbro, kl. 18.30. Årets tema er ”Lær at gøre det gode, og vær retfærdige” (Esajas’ Bog kap. 1, vers 17, citeret efter Bibelen 2020), og prædikanten er f. Stephen Platt, generalsekretær i Fellowship of St Alban and St Sergius, som vi er den danske gren af.