Årsmøde 2018


Samuel Rubensson

Alban og Sergijsamfundets seneste årsmøde afholdtes  onsdag den 21. november 2018 kl. 19.30 i Ansgarsalen, Bredgade 69 A, København K. 

Ved mødet blev Nete Ertner Rasmussen genvalgt som formand, og Henrik Ertner Rasmussen, hidtidig 1. suppleant, blev indvalgt som fuldbyrdigt medlem af bestyrelsen og valgt som ny kasserer. Mette Ladefoged fortsætter som sekretær. Regnskabet for regnskabsåret 2017-18 blev godkendt. 

Efter det ordinære møde var der foredrag ved Samuel Rubenson, professor i kirkehistorie i Lund, med titlen ”Ørkenfædrenes Tankesprog”

Foredraget tog udgangspunkt i et igangværende projekt med at oversætte ørkenfædrenes skrifter til moderne svensk.

Om Samuel Rubenson