Årsmøde 2017

Årsmødet i 2017 blev afholdt onsdag den 22. november. Formandsberetningen og årsregnskabet blev godkendt, og de bestyrelsesmedlemmer som var på valg, blev genvalgt. Efter generalforsamlingen talte Birthe Munck-Fairwood, leder af Tværkulturelt Center, over emnet “Taler Gud dansk? Møder med migranter og deres menigheder i Danmark”. Birthe fortalte levende om hvordan kristne migranter beriger dansk kirkeliv og gav mange eksempler på både menigheder og enkeltpersoner der illustrerer dette. 

Birthe Munck-Fairwood
Netværkskoordinator
Tværkulturelt Center